Dobór technologii budowy może być taki.

Technologia szkieletowych domów drewnianych

małe przekroje ścian i dachu;
doskonała izolacja termiczną przez co koszt ogrzania budynku jest bardzo niski;

łatwy montaż instalacji technicznych;
łatwa i nieuciążliwa rozbudowa czy przebudowa budynków już istniejących;

mniej masywny fundament pod dom szkieletowy znacznie obniża koszt budowy;
lekka konstrukcja budynku pozwala wznosić go na niestabilnym gruncie;

niższy koszt budowy domu w porównaniu do innych technologii;
krótki czas wykonania i możliwość budowy w okresie zimowym;
dowolne możliwości w kształtowaniu bryły architektonicznej budynku.