KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTORÓW

W ramach dokumentacji projektowej oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszytkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń.

Na różnych etapach inwestycji oferujemy:

 • przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności
 • wystąpienie o warunki zabudowy
 • opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji
 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • wystąpienie o pozwolenie na budowę
 • wybór wykonawcy/wykonawców
 • przygotowanie umów
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • odbiór i rozliczanie inwestycji
 • złożenie wniosków o pozwolenie na użytkowanie

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy projekty koncepcyjne, projekty budowlane, oraz projekty wykonawcze. W ofercie posiadamy również projekty aranżacji wnętrza oraz projekty warsztatowe.

Dzięki bliskiej współpracy z zaufanymi branżystami w ramach dokumentacji projektowej wykonujemy:

 • projekty konstrukcyjne,
 • projekty instalacji sanitarnej,
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • projekty instalacji gazowej,
 • projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projekty instalacji elektrycznej,
 • projekty instalacji systemów pożarowych,
 • projekty automatyki,
 • projekty sieci zewnętrznych,
 • projekty przyłączy,
 • projekty zieleni,