Projektowanie generatywne, to takie, w którym proces projektowy rozpoczyna się od stworzenia pewnego systemu, który z kolei buduje nam projektowany przedmiot.

Jest to metoda cyfrowa oparta na relacjach i zasadach, w której sieć powiązań geometrycznych może być przetwarzana w różnych kontekstach przestrzennych. Umożliwia stworzenie spójnego i w pełni kontrolowanego produktu, który najczęściej ma nieskończoną liczbę akceptowalnych wersji. Daje to możliwość przestudiowania dużo liczniejszych rozwiązań przy tych samych założeniach projektowych.

Projektujemy logikę, która steruje zachowaniem modelu projektu.

Przykładowy projekt autorski: REGAŁ PILATUS